Fonde

Fonde under administration:

Alliance Advokater Hørsholm/v. advokat Lisbeth Egede Andersson administrerer følgende private fond:

Overlæge dr. med. Alfred Helsted og hustru dr. med. Eli Møllers Fond

Formål:

Fondens formål er at uddele årets overskud til følgende:

1/8 skal tilfalde “Fru Jutta Bojsen Møllers Legat – under “Dansk Kvindesamfund” til fordel for unge kvinders uddannelse til selverhverv”.
3/8 skal tilfalde “Kvinderegensen” til friboliger for alumner på Kvinderegensen og til studielegater.
2/8 skal uddeles til hjælp til enigt stillede trængende gamle.
2/8 skal uddeles til hjælp til medicinske kandidater, der søger hjælp til videregående uddannelser.
Uddeling:

Uddeling af legatportioner sker 1 gang årligt.

Ansøgning:

Der er ikke ansøgningsskema til denne fond, men det anbefales, at ansøgninger er relativt korte, og at der vedlægges få relevante bilag. Ansøgning sendes til administrator hvert år inden 15. december.

Ansøgninger kan sendes med almindelig post eller pr. mail til nedenstående mailadresse.

Ansøgninger samt eventuelle bilag bedes vedhæftet i én samlet pdf-fil.

Bestyrelsen:

Camilla Bojsen-Møller
Mette Krogh
Advokat Lisbeth Egede Andersson

Fondens administrator:

Advokat Lisbeth Egede Andersson

Alliance Advokater Hørsholm ApS
Hovedgaden 47, 2.,
2970 Hørsholm

Tlf. 45792111

Kontaktperson: Advokat Lisbeth Egede Andersson – lea@alliance2970.dk 

KONTAKT

Alliance Advokater
Hørsholm ApS

Hovedgaden 47, 2.
2970 Hørsholm
CVR. 2938 7842

Telefonisk åbningstid
Mandag-torsdag: 09:00 -15:00
Fredag: 09:00 -12:00
Møder kan afholdes
uden for telefonisk åbningstid.

E-mail tjekkes dagligt.

(+45) 4579 2111
rec@alliance2970.dk