Børnebidrag

Børnebidrag er et bidrag, den ene forælder betaler til den anden, hvis de ikke bor sammen.

Du kan få børnebidrag, hvis du bor sammen med dit barn, men ikke sammen med dit barns anden forælder. Du kan også få bidrag, hvis du på anden måde forsørger barnet. Det er den anden forælder, der skal betale bidraget til dig. Udgangspunktet er, at I som forældre selv indgår aftale om bidraget.

Hvis I som forældre selv laver en aftale om børnebidrag, bør I indgå aftalen skriftligt. Som forældre kan I indgå jeres egen bidragsaftale. Jeres egen skriftlige aftale er lige så bindende, som en bidragsafgørelse fra Familieretshuset.

Hvis I har en deleordning og også deler udgifterne til barnets forsørgelse mellem jer, vil der normalt ikke blive fastsat børnebidrag. Hvis I ikke kan blive enige om bidraget, kan I få Familieretshuset til at træffe en afgørelse om bidraget.

Har du spørgsmål til børnebidrag, forældremyndighed, samvær, børns bopæl eller børnetestamenter, så kontakt advokat Lisbeth Egede Andersson, Alliance Advokater Hørsholm.

KONTAKT

Alliance Advokater
Hørsholm ApS

Hovedgaden 47
2970 Hørsholm
CVR. 2938 7842

Åbningstider
Mandag-torsdag: 08:30 -16:00
Fredag: 08:30 -15:00

(+45) 4579 2111
mail@alliance2970.dk

Alliance Advokater Hørsholm - når nærvær er vigtigt