Økonomisk rådgivning

Det handler om penge, enten dem du har, eller dem du ikke har. Ofte er der brug for et overblik, som kan være svært at skaffe sig, når man selv er en del af udfordringen.

Kan du ikke betale din gæld? Alliance Advokater Hørsholm beskæftiger sig med mange facetter af økonomisk rådgivning.

Gældsklemmen

Betaler du ikke dit udestående, kan det få alvorlige konsekvenser både for dig og for dine kreditorer. I første omgang sendes din sag til inkasso med deraf følgende ekstraomkostninger, og i sidste ende kan det betyde, at du er tvunget til at sælge din bolig på tvangsauktion.

Har du oparbejdet en gæld, som du ikke kan betale, er det derfor vigtigt, at du hurtigst muligt får en aftale med dine kreditorer om en betalingsplan, som er realistisk, så du undgår at sætte din bolig på tvangsauktion.

Hos Alliance Advokater Hørsholm rådgiver vi dagligt om inkasso og tvangsauktioner – og har stor erfaring med gældsrådgivning, som har til formål at hjælpe vores kunder på ret økonomisk kurs igen. Har du brug for en uforpligtende samtale, er du velkommen til at kontakte os.

Gaver til børn, børnebørn mv.

Gavegiver må i 2015 give gaver af en værdi på maksimum kr. 60.700 til hver af følgende familiemedlemmer: Børn, børnebørn, oldebørn, tipoldebørn, forældre, bedsteforældre samt samlever, med hvem man har haft fælles adresse i mindst 2 år. Man må også give stedbørn og stedbørns børn et gavebeløb på maksimum kr. 60.700. Stedbørn er særbørn af nuværende eller tidligere ægtefælle.

Derudover må gavegiver give sine svigerbørn kr. 21.200. Skulle gavegivers barn være afgået ved døden, og skulle gavegiver ønske at give det afdøde barns ægtefælle en gave, må denne gave også være på det høje beløb af kr. 60.700.

Der skal betales gaveafgift med 15 % af gavebeløb, der er større end de nævnte grænsebeløb. Der betales gaveafgift af den del, der overstiger grænsebeløbet.

Ønsker man at give en gave til andre personer end dem, der er beskrevet i personkredsen ovenfor, skal gavemodtageren betale indkomstskat af gavebeløbet/gavens værdi. Der skal selvfølgelig kun betales afgift, hvis der er tale om en gave, der ikke kan betegnes som en almindelig lejlighedsgave.

Ægtefæller må give hinanden gaver uden nogen form for beløbsbegrænsning. Der skal dog altid laves en gaveægtepagt, når gaverne er af en sådan størrelse, at man ikke længere kan kalde dem for almindelige lejlighedsgaver.

Det er altid en god ide at overveje, om gaven skal gives til gavemodtageren som særeje, således at gavemodtageren kan beholde gaven i tilfælde af en eventuel skilsmisse. Særejebestemmelsen skal anføres i et gavebrev, da der skal være bevis for, at gaven er givet som særeje. Vi anbefaler altid, at der bliver lavet et gavebrev, når det gives større pengegaver eller andre gaver af en ikke uvæsentlig værdi. Når der er dokumentation for, at der er givet en gave og, at gaven eventuelt er særeje, opstår der ikke uenighed om, hvorvidt der er tale om en gave eller et lån, ligesom der som nævnt er bevis for, at gaven er modtagerens særeje. Hvis der er tale om en pengegave, er det også vigtigt, at gavemodtageren har holdt beløbet adskilt fra andre pengebeløb. Bliver gavebeløbet blandet sammen med andre pengebeløb, vil det være svært at bevise, hvad der er særeje, og derfor ikke skal deles i tilfælde af skilsmisse, og hvad der er formuefællesskab, og derfor skal indgå i en deling i tilfælde af skilsmisse.

Se her en samlet oversigt over gaver og beskatning, 2015.

Økonomisk rådgivning

En stor del af den økonomiske rådgivning handler om planlægning både på kort og lang sigt. Hvad kan betale sig, hvad tillader lovgivningen, og hvordan håndterer man sine nærmeste.

Uanset hvilken type øknomisk rådgivning du har brug for, så er du velkommen til at kontakte advokat Lisbeth Egede Andersson hos Alliance Advokater Hørsholm.

KONTAKT

Alliance Advokater
Hørsholm ApS

Hovedgaden 47, 2.
2970 Hørsholm
CVR. 2938 7842

Telefonisk åbningstid
Mandag-torsdag: 09:00 -15:00
Fredag: 09:00 -12:00
Møder kan afholdes
uden for telefonisk åbningstid.

E-mail tjekkes dagligt.

(+45) 4579 2111
rec@alliance2970.dk