Refusion

Den dag, du får nøglen og overtager ejendommen, skal du have afklaret forbrugsudgifterne.

I købsaftalen er der taget stilling til en overtagelsesdag. I forbindelse med overdragelsen skal der laves en refusionsopgørelse, så du som køber ikke ender med at skulle betale for sælgers forbrugsudgifter, skatter og afgifter. Ved overtagelsen skal du derfor sammen med sælger og evt. mægler aflæse diverse forbrugsmålere i ejendommen, dvs. gasmåler, elmåler og vandmåler. På baggrund af disse aflæsninger, laver advokat Lisbeth Egede Andersson en opgørelse over udgifter og opkræver beløbet hos enten dig eller sælger. Det drejer sig om de udgifter, som sælger har betalt for din ejerperiode og de udgifter, du kommer til at betale, der vedrører sælgers ejerperiode, og opkræver beløbet hos enten dig eller sælger.

KONTAKT

Alliance Advokater
Hørsholm ApS

Hovedgaden 47, 2.
2970 Hørsholm
CVR. 2938 7842

Telefonisk åbningstid
Mandag-torsdag: 09:00 -15:00
Fredag: 09:00 -12:00
Møder kan afholdes
uden for telefonisk åbningstid.

E-mail tjekkes dagligt.

(+45) 4579 2111
rec@alliance2970.dk

Alliance Advokater Hørsholm - når nærvær er vigtigt