Disclaimer

Generelle betingelser for brug af Alliance Advokater Hørsholm’s hjemmeside:

Om hjemmesiden

Indholdet på hjemmesiden er udelukkende til generel information. Oplysningerne kan på ingen måde træde i stedet for kompetent professionel rådgivning fra en advokat.

Informationerne på hjemmesiden er forsøgt gengivet så præcist og opdateret som muligt. Alliance Advokater Hørsholm fraskriver sig ethvert ansvar som følge af fejlagtige, forældede eller mangelfulde oplysninger.

Alliance Advokater Hørsholm kan ikke drages til ansvar – hverken direkte eller indirekte – for nogen skader eller gener, der måtte være konsekvensen af brugen eller misbrugen af informationer på hjemmesiden.

Tilgængelighed

Alliance Advokater Hørsholm er når som helst berettiget til helt eller delvist og uden varsel at lukke hjemmesiden eller at fjerne eller ændre indholdet.

Immaterielle rettigheder

Hjemmesiden er beskyttet efter lov om ophavsret, ligesom Alliance Advokater Hørsholm har rettigheder i henhold til varemærkeloven og markedsføringsloven.

Det er ikke tilladt at kopiere, reproducere, re-transmittere eller videredistribuere materiale, publiceret på hjemmesiden eller dele heraf i noget medie uden forudgående skriftlig aftale med Alliance Advokater Hørsholm. Dette omfatter, men er ikke begrænset til, alle former for tekst, artikler, lyd, video, programmering, varemærker, illustrationer og grafik.

Citater

Det er tilladt at citere fra artikler publiceret på hjemmesiden i overensstemmelse med god skik og i det omfang, som betinges af et beskyttelsesværdigt formål. Kilden skal være tydeligt angivet, og citatet korrekt gengivet.

Links

Alliance Advokater Hørsholm tillader normalt, at der oprettes link til hjemmesiden, hvis den sammenhæng, linket placeres i, ikke strider mod god markedsføringsskik.

Der må kun anvendes deep-links til Alliance Advokater Hørsholm’s hjemmeside, hvis det gøres loyalt og i overensstemmelse med gældende praksis og lovgivning.

Frames

Det er ikke under nogen form tilladt at “frame” Alliance Advokater Hørsholm’s hjemmeside.

Kopi af online materiale på papir

Det er tilladt at udskrive eksemplarer af det materiale, der findes på hjemmesiden, til privat brug. Hvis du er i tvivl om, hvad du må kopiere, citere, linke til m.v., er du velkommen til at kontakte Alliance Advokater Hørsholm’s sekretariat på telefon 4579 2111.

Registrering og brug af personlige oplysninger mv.

På hjemmesiden kan du oplyse personlige oplysninger ved tilmelding nyhedsbreve, kurser og aktiviteter.

Indsamling og håndtering af dine personlige oplysninger vil ske i overensstemmelse med Persondataloven og dansk ret i øvrigt. Informationerne, du sender, bliver behandlet fortroligt og vil kun blive anvendt til det oplyste formål, fx at sende et nyhedsbrev. Ingen personlige oplysninger videregives til tredjepart.

Du kan til enhver tid få slettet dine personlige oplysninger fra vores database ved at sende en e-mail til mail@alliance2970.dk.

Når du besøger hjemmesiden, registreres følgende ikke-personlige oplysninger: IP-adresse, logontidspunkt og hvilke sider, din browser besøger, når du navigerer rundt på hjemmesiden. Disse oplysninger behandles fortroligt og vil kun blive anvendt som statistik til afdækningen af hjemmesidens brugervenlighed, og hvordan vi kan forbedre den.

Værneting og lovvalg

Eventuelle tvister vedrørende indholdet eller brugen af hjemmesiden er underlagt dansk ret. Tvister skal afgøres ved Københavns Byret som rette værneting.

 

KONTAKT

Alliance Advokater
Hørsholm ApS

Hovedgaden 47, 2.
2970 Hørsholm
CVR. 2938 7842

Telefonisk åbningstid
Mandag-torsdag: 09:00 -15:00
Fredag: 09:00 -12:00
Møder kan afholdes
uden for telefonisk åbningstid.

E-mail tjekkes dagligt.

(+45) 4579 2111
rec@alliance2970.dk

Alliance Advokater Hørsholm - når nærvær er vigtigt