Børnesager

Når forældre vælger at gå hver til sit, skal parterne bl.a. tage stilling til forældremyndighedsspørgsmålet.

Det giver ofte anledning til tvister mellem parterne, men sådan behøver det ikke at være. Advokat Lisbeth Egede Andersson, Alliance Advokater Hørsholm, har flere års erfaring i at rådgive om skilsmisse, separation og forældremyndighed og kan i mange tilfælde ikke alene hjælpe med at løse en konflikt, men også helt at afværge den.

Advokat Lisbeth Egede Andersson er også er uddannet mediator og har god erfaring med at hjælpe par med at finde en løsning på bl.a. forældremyndigheds- og samværsproblematikken på helt fredelig vis – og uden statsforvaltningens indblanding.

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål til forældremyndighed, samvær, børns bopæl eller børnetestamenter, så kontakt Advokat Lisbeth Egede Andersson, Alliance Advokater Hørsholm.

KONTAKT

Alliance Advokater
Hørsholm ApS

Hovedgaden 47, 2.
2970 Hørsholm
CVR. 2938 7842

Telefonisk åbningstid
Mandag-torsdag: 09:00 -15:00
Fredag: 09:00 -12:00
Møder kan afholdes
uden for telefonisk åbningstid.

E-mail tjekkes dagligt.

(+45) 4579 2111
rec@alliance2970.dk

Alliance Advokater Hørsholm - når nærvær er vigtigt