Tinglysning

Når handlen er endelig, sørger Lisbeth Egede Andersson for at indhente de nødvendige oplysninger, der skal til, for at handlen kan tinglyses.

Tinglysning er en offentlig registrering af:

  • Rettigheder over en fast ejendom, f.eks. ejendomsret (skøder), pant (pantebreve mv.), retsforfølgning (udlæg, konkurs mv.) og begrænsede rettigheder over en ejendom (byrder, servitutter mv.).
  • Rettigheder over en andel i en andelsboligforening eller anpart i  boliganpartsselskab, f.eks. pant (pantebreve mv.), retsforfølgning (udlæg, konkurs mv.), men ikke f.eks. ejendomsret og brugsrettigheder.

Tinglysning er derfor en registrering af, hvem der ejer ejendommen, hvem der har pant i ejendommen og hvilke begrænsninger, der er i forhold til ejendommen. Alle disse forhold skal fremgå af købsaftalen og skødet, selve tinglysningen er derfor én af bolighandlens vigtigste handlinger.

KONTAKT

Alliance Advokater
Hørsholm ApS

Hovedgaden 47, 2.
2970 Hørsholm
CVR. 2938 7842

Telefonisk åbningstid
Mandag-torsdag: 09:00 -15:00
Fredag: 09:00 -12:00
Møder kan afholdes
uden for telefonisk åbningstid.

E-mail tjekkes dagligt.

(+45) 4579 2111
rec@alliance2970.dk

Alliance Advokater Hørsholm - når nærvær er vigtigt