Forældremyndighed

Fælles forældremyndighed 

Hvis et par har fælles forældremyndighed, fortsætter den fælles forældremyndighed uafhængigt af samlivsophør, separation eller skilsmisse. I skal derfor intet foretage jer, hvis I fortsat ønsker fælles forældremyndighed.

Ved fælles forældremyndighed skal forældrene være enige om væsentlige beslutninger såsom skolevalg og videreuddannelse, skolefritidsordning, risikobetonede fritidsaktiviteter og flytning til udlandet. Er I i tvivl om hvad, der betegnes som væsentlige beslutninger, så kontakt advokat Lisbeth Egede Andersson.

Ophør af fælles forældremyndighed
Hvis parret derimod ønsker at ophæve den fælles forældremyndighed, kan parterne aftale, at den ene forælder får forældremyndigheden alene. Aftalen skal anmeldes og godkendes af Familieretshuset. Som regel vil Familieretshuset godkende aftalen, medmindre det strider mod, hvad der er bedst for barnet. Advokat Lisbeth Egede Andersson kan hjælpe med anmeldelsen og kontakten til Familieretshuset.

Kan parret ikke blive enige om forældremyndighedsspørgsmålet, afgør retten, om den fælles forældremyndighed skal fortsætte, eller om den skal tillægges den ene part alene. Retten kan dog ifølge forældreansvarsloven kun ophæve den fællesforældremyndighed, hvis der foreligger tungtvejende grunde herfor. Ønsker I, at den fælles forældremyndighed skal ophæves, bør I derfor søge rådgivning hos en erfaren advokat på forældremyndighedsområdet, som Lisbeth Egede Andersson.

Barnets bopæl
Selvom der er fælles forældremyndighed, skal barnets bopæl registreres hos en af forældrene. Den af forældrene, som barnets bopæl er registreret hos, får udbetalt børnetilskud fra det offentlige og har som udgangspunkt også ret til at modtage børnebidrag fra den anden forælder.

Ved dødsfald
Hvis du som forælder ønsker at have indflydelse på, hvem der skal tillægges forældremyndigheden over dit barn, hvis du dør, bør du oprette et såkaldt børnetestamente. Dette vil særligt være relevant, hvis du ønsker, at den anden biologiske forælder ikke får forældremyndigheden.

Vil du vide mere?
Har du spørgsmål til forældremyndighed, samvær, børns bopæl eller børnetestamenter, så kontakt advokat Lisbeth Egede Andersson, Alliance Advokater Hørsholm.

KONTAKT

Alliance Advokater
Hørsholm ApS

Hovedgaden 47, 2.
2970 Hørsholm
CVR. 2938 7842

Telefonisk åbningstid
Mandag-torsdag: 09:00 -15:00
Fredag: 09:00 -12:00
Møder kan afholdes
uden for telefonisk åbningstid.

E-mail tjekkes dagligt.

(+45) 4579 2111
rec@alliance2970.dk

Alliance Advokater Hørsholm - når nærvær er vigtigt