Kan man give julegaver som arveforskud – og hvad skal jeg ellers tænke på?

 

Nu nærmer vinteren sig, og dermed julen og snart det nye år 2023. Tiden flyver afsted. Man bør derfor allerede nu så småt begynde at tænke på, om der er noget man burde overveje at nå, inden året rinder ud, herunder om der skal gives gaver til den nærmeste familie, naturligvis både for at glæde modtageren, men også for at optimere i forhold til skatter og afgifter.

Giver du gaver over et bestemt beløb til din nærmeste familie, skal der betales gaveafgift, dette gælder også lejlighedsgaver så som julegaver.

Hvert år pr. den 1/1 reguleres den grænse for, hvad man kan give skattefrit i gaver det pågældende år.

I 2022 kan der eksempelvis, af hver forældre, gives gaver op på til kr. 69.500 til børn, stedbørn og deres børn i alle led, dvs. børnebørn og oldebørn, samt til et afdød barns/stedbarns ægtefælle, dine forældre, og i særlige tilfælde også din samlever, bofælle og dit plejebarn. Satsen for 2023 bliver kr. 71.500,00.

Hvis gaven er over afgiftsgrænsen, skal man beregne en eventuel gaveafgift, og der skal ske indbetaling til skat. Hvis du giver en gave under afgiftsgrænsen, skal der ikke gøres noget.

Det bør også overvejes om gaverne til ens nærmeste skal gøres til særeje for modtageren. Kontakt os gerne såfremt du ønsker rådgivning herom. Dette skal sikres inden gaven gives.

I mange tilfælde kan det dog tillige betale sig, skattemæssigt, at give større gaver end de ovennævnte, såfremt man har økonomisk mulighed herfor, og betale gaveafgiften for modtagerne, idet omfang den afgiftsfrie grænse måtte overskrides. Dette er tit bedre end børnene betaler arveafgift/boafgift ved ens død.

Selv om afgiftssatsen umiddelbart er den samme for gaver til ens børn som ved afgiften der betales ved ens dødsboskifte, således 15 %, er der alligevel forskel. I nogle tilfælde kan ens dispositioner spare mange penge for ens arvinger, såfremt generationsskiftet af formue sker juridisk korrekt og rettidigt. I nogle tilfælde kan gavegivning bevirke, at ens dødsbo derefter kan skiftes efter reglerne om skattefrie dødsboer i stedet for skattepligtige dødsboer.

Hos Alliance Advokater Hørsholm rådgiver vi om rettidig generationsskifte af formuer i levende live og ved død. Dette kan gøres på et gratis og uforpligtende familieretscheck, hvor vi gerne giver gode råd herom. Gerne inden året går på hæld, og inden det i det hele taget er for sent.

TILBAGE

KONTAKT

Alliance Advokater
Hørsholm ApS

Hovedgaden 47, 2.
2970 Hørsholm
CVR. 2938 7842

Telefonisk åbningstid
Mandag-torsdag: 09:00 -15:00
Fredag: 09:00 -12:00
Møder kan afholdes
uden for telefonisk åbningstid.

E-mail tjekkes dagligt.

(+45) 4579 2111
rec@alliance2970.dk