Mediation – vejen ud af konflikten

Erfaringen viser, at tvister, der forsøges løst via mediation, bliver afsluttet langt hurtigere end ved traditionelle retssager. Og dermed er det en langt billigere metode, som også belaster de involverede parter langt mindre rent psykisk.

Er der opstået en tvist mellem dig og din eks eller dig og din arbejdsgiver, som I ikke selv kan løse, så bør I overveje mediation eller konfliktmægling ved advokat og mediator Lisbeth Egede Andersson, Alliance Advokater Hørsholm, som redskab til at finde en fælles løsning.

Det handler om empati

Advokat og mediator Lisbeth Egede Andersson, Alliance Advokater Hørsholm, har stor succes med at få tvistens parter til at tale sammen og løse deres uoverensstemmelser på meget kort tid. Det handler langt hen ad vejen om empati; om at forstå, hvor parterne kommer fra, hvad det egentlige problem er – og hvordan der kan nås frem til en fælles løsning, som begge parter kan stå inde for. Mange advokater er vant til at skulle have ret, koste hvad det vil. Men ofte betyder det, at kunderne faktisk ikke rigtigt får løst det egentlige problem, og konsekvensen ved en sag, som i de fleste tilfælde har verseret i flere år, bliver dermed blot, at man får rettens ord for, at man har ret. Parterne kan stadig ikke tale sammen – til gengæld er de blevet mange tusinde kroner fattigere. En mediators rolle – og dermed Lisbeth Egede Anderssons fornemste – er derimod at nedtrappe konflikten og finde en acceptabel løsning for begge parter.

Spilleregler gør det overskueligt for alle parter

Når Lisbeth Egede Andersson, Alliance Advokater Hørsholm, indleder et mediationsforløb, starter hun med et indledende møde, hvor parterne underskriver en mediationsaftale. I aftalen er anført de spilleregler, som begge parter forpligter sig til at følge under forløbet. Aftalen indeholder bl.a. oplysninger om, hvad tvisten går ud på, og hvilket resultat parterne ønsker at nå. Det gør processen nemmere at lægge ud med en sådan aftale, men det er faktisk en del af forløbet, da parterne allerede fra starten får sat egne ord på konflikten og deres ønsker for fremtiden.

Uanset, hvilke ønsker parterne har til resultatet, arbejder advokat og mediator Lisbeth Egede Andersson altid mod ét mål; nemlig, at få løst tvisten hurtigt. Nogle gange er et enkelt møde nok til at løse konflikten, andre gange er forløbet længere. Men fælles for Lisbeth Egede Anderssons sager er, at folk, som ikke har kunnet tale sammen – ja ikke engang være i stue sammen, begynder at arbejde sammen om at finde en fælles løsning.

Kontakt
Har du spørgsmål til mediation og konfliktmægling, eller står du midt i en tvist, som du ønsker løst ved mediation, så kontakt advokat og mediator Lisbeth Egede Andersson, Alliance Advokater Hørsholm.

KONTAKT

Alliance Advokater
Hørsholm ApS

Hovedgaden 47, 2.
2970 Hørsholm
CVR. 2938 7842

Telefonisk åbningstid
Mandag-torsdag: 09:00 -15:00
Fredag: 09:00 -12:00
Møder kan afholdes
uden for telefonisk åbningstid.

E-mail tjekkes dagligt.

(+45) 4579 2111
rec@alliance2970.dk

Alliance Advokater Hørsholm - når nærvær er vigtigt