Separation

Hvis du og din ægtefælle ikke længere ønsker at være gift, har I hver især ret til at blive separeret. Separationen er en slags prøveperiode, hvor I skal finde ud af, om I ønsker at genoptage ægteskabet, eller om I ønsker at blive skilt.

En separation ophæver næsten alt det, der gælder, når man er gift:

  • I arver ikke længere hinanden, hvis en af jer dør
  • Jeres formuefællesskab ophører. Det betyder, at de ting I ejer sammen, på det tidspunkt hvor I sender ansøgningen om separation til Statsforvaltningen, udgør det, der skal deles imellem jer
  • Den gensidige troskabspligt forsvinder
  • Selvom I er separeret, er selve ægteskabet ikke ophævet. Derfor kan I først gifte jer med en anden, når I er skilt.

Efter 6 måneders separation har I hver især ret til at blive skilt. Hvis I undervejs bliver enige om, at I vil skilles, behøver I ikke vente 6 måneder.

For at en separation kan opretholdes, kræver det, at I rent faktisk flytter fra hinanden. Det er altid en konkret vurdering, om samlivet har været fortsat, men fortsat samliv i et par måneder efter separationen anses normalt for at være i orden.

Få rådgivning, så du undgår overraskelser
Står du over for at skulle separeres, kan du med fordel kontakte advokat Lisbeth Egede Andersson hos Alliance Advokater Hørsholm. Hun kan hjælpe dig med at indgå de rette aftaler til gavn for dig, dine børn og din ekspartner – og hun vil gøre, hvad hun kan for, at bl.a. bodelingen foregår så gnidningsfrit som muligt.

KONTAKT

Alliance Advokater
Hørsholm ApS

Hovedgaden 47, 2.
2970 Hørsholm
CVR. 2938 7842

Telefonisk åbningstid
Mandag-torsdag: 09:00 -15:00
Fredag: 09:00 -12:00
Møder kan afholdes
uden for telefonisk åbningstid.

E-mail tjekkes dagligt.

(+45) 4579 2111
rec@alliance2970.dk

Alliance Advokater Hørsholm - når nærvær er vigtigt