Dødsboskifte

At miste en af sine kære kan være en hård oplevelse, der kan gøre det svært at finde overskud til alle de praktiske ting, der skal tages stilling til i tiden efter et dødsfald. Det kan derfor betale sig at rådføre sig med advokat Lisbeth Egede Andersson, Alliance Advokater Hørsholm. Lisbeth Egede Andersson har nemlig stor erfaring med dødsbobehandling.

Kontakt til Skifteretten

Når Skifteretten er informeret om dødsfaldet, indkaldes nærmeste efterladte til et møde. Forud for mødet med Skifteretten kan du med fordel kontakte advokat Lisbeth Egede Andersson, Alliance Advokater Hørsholm, der til daglig hjælper mange kunder med dødsbobehandlingen. Hun hjælper med at afklare, hvordan dødsboet skal behandles. Du undgår dermed mødet i Skifteretten, og dødsboet kan behandles hurtigere.

Valg af bobehandling

Hvordan, et dødsbo skal behandles, afhænger primært af arve- og formueforholdene. Er gælden større end aktiverne, må boet deles mellem afdødes kreditorer, og boet vil i så fald stort set blive behandlet som et konkursbo – et såkaldt insolvent dødsbo. Er boet derimod solvent, er der flere muligheder for bobehandling.

Uskiftet bo

Hvis afdøde efterlader sig en ægtefælle, kan denne blive siddende i uskiftet bo. Parrets fællesbørn skal ikke give samtykke til uskiftet bo. Det skal afdødes eventuelle særbørn derimod. Bliver den efterladte ægtefælle siddende i uskiftet bo, overtager denne samtidig afdødes gældsforpligtelser. Derfor er det vigtigt, at man grundigt får undersøgt omfanget af afdødes gæld. Lisbeth Egede Andersson hjælper med at danne et overblik over gælden herunder pante- og kautionsforhold, og på baggrund heraf vurderer Lisbeth, om uskiftet bo er en god idé.

Boudlæg

Boer, hvor formuen er under kr. 41.000 (2015-tal), kan udlægges som boudlæg, dvs. udleveres til den nærmeste pårørende uden skifte. Det betyder, at andre arvinger ikke inddrages i dødsbobehandlingen. Nærmeste pårørende er i denne sammenhæng typisk ægtefælle, børn, andre slægtninge eller en samlever. Modtageren får hele formuen i dødsboet og skal ikke betale noget til andre arvinger eller kreditorer. Modtageren hæfter ikke for afdødes gæld, bortset fra pantegæld, men har pligt til at betale alle begravelsesudgifter og rydde afdødes bolig.

Ægtefælleudlæg og suppleringsarv

Er ægtefællernes samlede formue under 710.000 kr. (2015-tal), kan den efterladte ægtefælle få den samlede formue udleveret. Den afdødes børn (fællesbørn og evt. særbørn) arver dermed ingenting. I den samlede formue indgår begge ægtefællers aktiver minus gæld. I beregningen skal også indgå de livsforsikringer og pensioner, som den længstlevende ægtefælle får udbetalt i anledning af dødsfaldet. Den efterlevendes fuldstændige særeje skal derimod holdes helt uden for skiftet. Advokat Lisbeth Egede Andersson, Alliance Advokater Hørsholm, foretager beregningen, så der hverken indgår for meget eller for lidt, når den samlede formue opgøres.

Ved ægtefælleudlæg overtager ægtefællen ligeledes afdødes gæld. Det er derfor vigtigt at undersøge gældens omfang, inden man beslutter sig for ægtefælleudlæg. Det kan være svært at danne sig det fulde overblik. Men Lisbeth Egede Anderssons erfaring med dødsbobehandling sikrer, at I kommer hele vejen rundt – og dermed har et solidt grundlag at træffe beslutningen på.

Dødsbo skifte – privat eller offentligt

I mange boer er der behov for et egentligt dødsboskifte. Det kan enten ske ved privat skifte eller offentligt skifte (såkaldt bobestyrerbehandling). Det er arvingerne, der bestemmer hvilken form, der ønskes. Et privat skifte kræver enighed mellem arvingerne om, hvad der skal ske med boets aktiver, ligesom det forudsætter en vis tillid og samarbejdsvilje blandt arvingerne. Vælger de efterladte, at boet i stedet behandles som offentligt skifte, udpeger skifteretten en autoriseret bobestyrer til at stå for boets behandling.

Et privat skifte kan på ethvert tidspunkt i dødsbobehandlingen overgå til bobestyrerbehandling, hvis blot én af arvingerne anmoder skifteretten om det.

Vil du vide mere?
Der er mange ting at tage stilling til i forbindelse med dødsbobehandling. Advokat Lisbeth Egede Andersson, Alliance Advokater Hørsholm, behandler årligt mange dødsboer. Du kan derfor trygt overlade dødsbobehandlingen til hende. Kontakt Lisbeth Egede Andersson på tlf. 45 79 21 11 .

KONTAKT

Alliance Advokater
Hørsholm ApS

Hovedgaden 47, 2.
2970 Hørsholm
CVR. 2938 7842

Telefonisk åbningstid
Mandag-torsdag: 09:00 -15:00
Fredag: 09:00 -12:00
Møder kan afholdes
uden for telefonisk åbningstid.

E-mail tjekkes dagligt.

(+45) 4579 2111
rec@alliance2970.dk

Alliance Advokater Hørsholm - når nærvær er vigtigt