Lisbeth Egede Andersson

Lisbeth Egede Andersson har specialiseret sig i:

 • Privatret
 • Boligret
 • Mediation
 • Økonomisk rådgivning
 • Retssager

Bobehandler ved Skifteretten i Helsingør

Formand for Alliance Advokater

Bestyrelsesmedlem i Danske Mediatoradvokater

Medlem af Danske Familieadvokater, Danske Arveretsadvokater

Tilknyttet den lokale retshjælp

Lisbeths specialer omfatter:

 • Privatret – herunder testamenter, ægtepagt, skilsmisser, bodelinger, dødsbobehandling, sager om børn, forældremyndighed og samvær, sager for udlændinge herunder familiesammenførelse og opholdstilladelser.
 • Boligret – ejendomshandel og alle andre juridiske spørgsmål i forbindelse med fast ejendom i Danmark og Italien.
 • Mediation – konfliktmægling
 • Økonomisk rådgivning herunder gældssanering
 • Retssager – retshjælp og fri proces.

I henhold til Advokatsamfundets vedtægter § 59a skal det oplyses, at kontorets advokater:

 1. Er beskikkede som advokater af Justitsministeriet i Danmark,
 2. Er medlemmer af Advokatsamfundet,
 3. Har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler, og at ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves
 4. Ikke anvender aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.
 5. Samarbejder med andre om ydelse af bistand efter aftale med klienten, og giver på klientens anmodning oplysninger om de foranstaltninger, som Alliance Advokater Hørsholm har truffet for at undgå eventuelle interessekonflikter i den henseende.

Kontorets forsikringsselskab og garantistiller er Nassau Forsikring, Indiakaj 6, 1., 2100 København Ø.

KONTAKT

Alliance Advokater
Hørsholm ApS

Hovedgaden 47
2970 Hørsholm
CVR. 2938 7842

Åbningstider
Mandag-torsdag: 08:30 -16:00
Fredag: 08:30 -15:00

(+45) 4579 2111
mail@alliance2970.dk