Fremtidsfuldmagt

Få hjælp til oprettelsen af din fremtidsfuldmagt

Vi har erfaring med arverådgivning og oprettelse af fuldmagter og testamenter.

Kontakt os, og vi hjælper dig med at formulere din fremtidsfuldmagt, så den matcher dine behov og ønsker.

Du kan ringe, sende en mail eller udfylde denne formular, så kontakter vi dig.

Tillid er afgørende

Det er vigtigt, at du taler med dine nærmeste og forklarer, hvorfor du ønsker at give en fremtidsfuldmagt. Det er bedst, hvis dine nærmeste forstår og respekterer dine bevæggrunde.

Du skal også sikre dig, at den pågældende er interesseret i at varetage dine interesser, sådan som du ønsker det.

Hvem overvejer du at give fuldmagt?

Du kan angive flere muligheder

Skab tryghed for dig selv og dine nærmeste

Overvej nedenstående spørgsmål, så hjælper vi dig med at få detaljerne på plads, så fremtidsfuldmagten passer til netop din situation. Vi sørger for tinglysning af fuldmagten.

Hvor omfattende skal fremtidsfuldmagten være?

Skal den person, du giver fuldmagt, kunne træffe alle typer beslutninger for dig i forhold til din økonomi, dit helbred og din kontakt til myndigheder mv.?

Du skal overveje, om den valgte person kun skal betale dine regninger, tjekke dine betalingsordninger, din pension mv.

Du skal også overveje, om personen også skal kunne træffe økonomiske beslutninger på dine vegne.

Skal personen kunne kontakte det offentlige på dine vegne, fx i forhold til hjælp i hjemmet, ældre- eller plejebolig, din læge og dermed få aktindsigt i din journal og kunne sige ”ja tak” eller ”nej tak” til behandling?

Kan personen, på dine vegne, give gaver? (fx. sædvanlige gaver til børn mv. eller til velgørende formål)

Skal personen opbevare bilag og udarbejde et årligt regnskab?

Vær sikker på, at den person, du vælger, er i stand til at løse opgaven, sådan som du ønsker det.

Personen skal i videst muligt omfang tage mine nærmeste med på råd.

Personen kan beregne sig et honorar for de opgaver som er omfattet af fuldmagten.

Send i dag og vi kontakter dig.

KONTAKT

Alliance Advokater
Hørsholm ApS

Hovedgaden 47, 2.
2970 Hørsholm
CVR. 2938 7842

Telefonisk åbningstid
Mandag-torsdag: 09:00 -15:00
Fredag: 09:00 -12:00
Møder kan afholdes
uden for telefonisk åbningstid.

E-mail tjekkes dagligt.

(+45) 4579 2111
rec@alliance2970.dk