Forretningsbetingelser for sager ført af Alliance Advokater Hørsholm ApS

Vi vil i din sag hjælpe dig med at få det bedst mulige resultat og blandt andet stå for kontakten til de involverede parter i sagen, udfærdige dokumenter og korrespondance, efter behov og efter løbende aftale med dig.

Kvalitet og effektivitet i sagsbehandlingen

Det er meget vigtigt for os, at vi yder en høj kvalitet og effektivitet i vores sagsbehandling. Vi specialiserer os derfor, så vi er bedst muligt rustet til at yde dig den helt rigtige rådgivning, og vi deltager løbende i undervisning og kurser for at dygtiggøre os.

Mens sagen verserer, er det vores opgave at sikre dig en tilfredsstillende sagsbehandling, og at de aftaler, der indgås med sagens øvrige parter, får det optimale indhold for dig.

Du bliver løbende orienteret om sagens forløb, og vi drøfter og aftaler, hvordan sagen skal gennemføres. Vi afholder møder undervejs efter behov, men vi er også i kontakt på anden vis, både pr. telefon og mail, så sagen kan gennemføres, så hurtigt det overhovedet kan lade sig gøre.

Ren besked – hvad får du?

Hos Alliance Advokater Hørsholm ApS bestræber vi os på at give den bedst mulige service og rådgivning til vores kunder. For at kunne det, er det meget vigtigt for os, at vi forstår hinanden, og vi forsøger derfor i videst muligt omfang at undgå vanskeligt sprogbrug og juridiske termer. Det er dog ikke altid muligt, og det er derfor meget vigtigt, at du spørger, hvis du er i tvivl om noget. Vores rådgivning er uafhængig og uvildig, og vi påtager os derfor kun din sag, hvis vi tror på, at vi kan gennemføre den med det bedst mulige resultat for dig.

Ansvarsforsikring

Alliance Advokater Hørsholm ApS har tegnet ansvarsforsikring til dækning af evt. erstatningskrav. Det sikrer dig mod ethvert tab, hvis der opstår fejl i sagsbehandlingen.

Klientmidler

Alle midler, som vore klienter betror Alliance Advokater Hørsholm ApS, forvaltes efter Advokatsamfundets regler for klientkonti (klientkontovedtægten). Klientmidlerne indsættes og forrentes på klientkonti hos vor bankforbindelse.

Alliance Advokater Hørsholm ApS er ikke ansvarlig for klientmidler indsat på klientkonti hos vor bankforbindelse i tilfælde af, at det pågældende pengeinstitut måtte blive nødlidende. Klientmidler indsat på klientkonti er omfattet af de almindelige regler om indskydergaranti og er således som udgangspunkt omfattet af de almindelige regler om indskydergaranti og er således som udgangspunkt omfattet af et dækningsmaksimum på EUR 100.000 for samtlige konti klienten har i det pågældende pengeinstitut. Alliance Advokater Hørsholm ApS vil med mindre andet aftales med klienten anvende vore sædvanlige bankforbindelser. Oplysninger om vore sædvanlige bankforbindelser kan modtages ved henvendelse til kontoret.

Honorar og omkostninger

Vi behandler mange sager for private borgere og kan derfor arbejde hurtigt og effektivt, så tidsforbruget og salæret minimeres mest muligt. Vi er desuden meget nøjagtige med vores tidsregistrering, der registreres helt ned til påbegyndte fem minutter.

Vores takster er kr. 1.000,00 + moms for en advokat og kr. 475 + moms for en juridisk assistent for en ½ time, og når der tidsregistreres effektivt, kan der arbejdes meget på en ½ time.

Hovedreglen er, at der sker fakturering efter den tid, der medgår til opgaven. Du vil altid kunne få oplyst det nøjagtige tidsforbrug på et hvert givent tidspunkt ved at kontakte os. Vi fortæller endvidere om eventuelle forventede udlæg.

Oprettelse af testamente og ægtepagt incl. rådgivning koster som standard 4.500 kr. + moms pr. dokument.

Ved kørsel  beregnes et kørselsgebyr på 300 kr. samt kilometertakst med 3,80 kr. pr. km. Der kan pålægges gebyr for kopieringsarbejde.

Evaluering

Vi forsøger hele tiden at forbedre vores sagsbehandling, og vi hører derfor gerne ris og ros til os, både løbende og ved sagens afslutning.

Spørgsmål

Hvis du har spørgsmål til vores forretningsbetingelser eller i øvrigt, er du altid velkommen til at kontakte os. Oplys evt. gerne dit j.nr. ved henvendelsen.

KONTAKT

Alliance Advokater
Hørsholm ApS

Hovedgaden 47
2970 Hørsholm
CVR. 2938 7842

Åbningstider
Mandag-torsdag: 08:30 -16:00
Fredag: 08:30 -15:00

(+45) 4579 2111
mail@alliance2970.dk

Alliance Advokater Hørsholm - når nærvær er vigtigt