Ugifte samlevende – hvordan er man stillet, når man ikke længere er enig om hvem, som skal tage opvasken…?

Mange siger, at det er en god idé, at få oprettet et væld af juridiske papirer når man vælger at leve papirløst sammen med sin kæreste. Dette kan være yderst vigtigt, bekræfter de advokater fra Alliancer Advokaters advokatkæden, som beskæftiger sig med familieret, herunder med de juridiske regler som gælder for ugifte samlevende.

Særligt i to tilfælde er det vigtigt at få juridisk rådgivning, når man er ugift samlevende, nemlig omkring juridisk sikring ved eventuelt samlivsbrud samt ved dødsfald. Det er vigtigt, at man tager stilling til dette mens man er gode venner og lever i bedste velgående.

Med den nye arvelov, som trådte i kraft den 1.1.2008 er retsstillingen for ugifte samlevende forbedret, men stadig kun såfremt der oprettes testamente. Advokat Lisbeth Egede Andersson fra Alliance Advokater Hørsholm oplever ofte som foredragsholder på området, at danskerne fejlagtigt tror, at også de ugifte arver hinanden, blot de har boet sammen i nogle år. Dette er helt forkert. Der er ingen legal arveret, hvorfor den eneste måde man kan arve på er, såfremt man får sikret sig i tide ved oprettelse af testamente.

I så tilfælde kan man, med de nye regler, komme ret langt. Har man eksempelvis fælles livsarvinger, som er tvangsarvinger, kan man via et såkaldt udvidet samlevertestamente lade kæresten arve op til 7/8 dele af ens formue og derved sikre, at den længstlevende kæreste forhåbentlig vil få økonomisk mulighed for at blive i det fælles hjem.

Juridisk siger man, at man med de nye regler, via testamentet, kan stille de ugifte samlevende som om de var ægtefæller med fuldstændigt særeje, såfremt nogle betingelser er opfyldt, således hvis:

  • parterne ved oprettelsen opfylder betingelserne for at kunne indgå ægteskab,
  • parterne ved oprettelsen ikke har oprettet udvidet samlever testamente med en anden samlever, og såfremt
  • parterne ved førstafdødes død levede sammen på fælles bopæl i et ægteskabslignende forhold og enten ventede, havde eller hav-de haft fælles barn eller havde levet sammen i de sidste to år.

Man kan ikke sidde i uskiftet bo som samlevende, hvorfor mange netop ønsker at begrænse børnenes arv så meget som muligt således, at ud-betalingen skubbes til længstlevendes død. Det er jo ofte længstlevende, som ved førstafdødes død, har brug for kapital til at tage sig af børnene m.v.

Det kan tillige anbefales at tegne en krydslivsforsikring på hinandens liv således, at den længstlevende får udbetalt et beløb til at kunne klare sig videre med og til at bruge til at udbetale arven til børnene.
På pensionsområdet er de ugiftes retsstilling forbedret væsentligt. De fleste forsikrings- og pensionsordninger indeholder i dag et standard vilkår om, at udbetaling sker til afdødes ”nærmeste pårørende”. Hidtil er afdødes ægtefælle anset som nærmeste pårørende, eller hvis sådan ikke efterlades, afdødes børn eller fjernere arvinger i nævnte rækkefølge. Tidligere har de ugifte samlevende derfor ikke været anset som ”nærmeste pårørende”, hvorfor der ikke tidligere skete udbetaling af afdødes forsikrings- og pensionsordning til en samlever, medmindre samleverens navn konkret var indsat i policen som begunstiget.

Lovgivningen er nu ændret, således at ”nærmeste pårørende” fremover skal fortolkes i nævnte rækkefølge:

  • afdødes ægtefælle
  • afdødes samlever, som levede sammen med afdøde og enten ventede, havde eller havde haft fælles barn sammen med afdøde eller havde levet sammen i et ægteskabslignende forhold i de sidste to år før dødsfaldet
  • afdødes børn
  • fjernere arvinger
  • Der er tale om, at ugifte samlevende reelt sidestilles med ægtefæller på det forsikrings- og pensionsretlige område.

Taler vi derimod om den situation, hvor de ugifte kærester ikke længere enes og vil gå fra hinanden er det vigtigt, at man i tide har fået oprettet en samejeoverenskomst, såfremt parterne ejer fast ejendom sammen, eller andre store aktiver. Der er nemlig ingen klare juridiske regler på området, der sikrer, at man ved efterfølgende uenighed let kan afhænde ejendommen m.v. og komme ud af samejet, eller at der ved uenighed kan opnås aftale om skævdeling af provenuet såfremt parterne ikke har skudt de samme midler ind i ejendommen ved købet. Her skal man lave sin egen juridiske aftale, der benyttes ved et fremtidigt salg, og hvor man giver parterne mulighed for at opsige samejet, den dag man ikke længere er enig i hvem som skal tage opvasken i hjemmet.

Endelig skal et godt råd til de ugifte samlevende, som vi ofte giver som advokater være, at de ugifte skal huske at sikre sig, at man får oprettet dokumentation i form af et gældsbrev, såfremt man under samlivet giver kæresten et større beløb med forventningen om at få beløbet tilbage ved samlivsbrud. I modsat fald vil man ofte have svært ved at bevise, at der er tale om et lån, som skal tilbagebetales.
Det er derfor vigtigt, at man får talt med sin advokat i tide inden problemerne opstår.

TILBAGE

KONTAKT

Alliance Advokater
Hørsholm ApS

Hovedgaden 47
2970 Hørsholm
CVR. 2938 7842

Åbningstider
Mandag-torsdag: 08:30 -16:00
Fredag: 08:30 -15:00

(+45) 4579 2111
mail@alliance2970.dk

Alliance Advokater Hørsholm - når nærvær er vigtigt