Satser for skattefrie gaver – hvad skal jeg gøre?

Hvor meget må man give i gave uden, at der skal ske selvangivelse og skattebetaling af gaven, således gaveafgift eller indkomstskat?

Det afhænger af hvem modtageren er, beløbets størrelse samt tidspunktet for modtagelse af gaven.

Ægtefæller skal ikke betale skat af en modtagen gave, men der kan være krav om, at der skal oprettes gaveægtepagt for at gaven kan siges at være gyldigt givet.

Modtagere i den nærmeste familie, udover ægtefæller, kan modtage gaver uden at betale gaveafgift, op til visse beløbssatser, og personer uden for den nærmeste familie skal betale fuld indkomstskat.

Gives der således gaver over et bestemt beløb til den nærmeste familie, skal der betales gaveafgift, og der skal udfyldes en blanket som skal sendes til Skat. Se www.skat.dk

Hvis der gives en gave under afgiftsgrænsen til den nærmeste familie, skal hverken giveren eller modtageren gøre noget.

Udgangspunktet er således, at hver forældre må give hvert biologisk barn kr. 60.700,00 (2015 tal) hvert kalenderår. Gives der beløb derudover til ens børn skal der betales gaveafgift.

Helt almindelige gaver, kaldet lejlighedsgaver, så som fødselsdagsgaver, julegaver, dåbsgaver m.v. vil der efter praksis normalt ikke skulle betales gaveafgift af. Hvis gavens værdi er af en sådan størrelse, at den ikke længere kan betegnes som en almindelig lejlighedsgave, vil man, selvom gaven er tænkt som lejlighedsgave, skulle medregne gavens værdi i forhold til den ovennævnte beløbsgrænse.

Da mange familier i dag ikke er traditionelle kernefamilier men derimod familier med ”dine, mine og vores børn”, skal man være opmærksom på, at reglerne vedrørende afgiftsfri gaver, ikke er de samme for biologiske som ikke-biologiske børn, for eksempelvis samlevers børn.

Som ugifte samlevende er det også vigtigt at være opmærksom på de mulige problemstillinger, som ovennævnte kan give anledning til.

Beløbssatserne reguleres hvert kalenderår. For 2015 er satserne de nedenstående. Gaver til andre end den nærmeste familie, herunder til for eksempelvis søskende, vil sædvanligvis blive indkomstbeskattet.

Det anbefales at søge rådgivning omkring dispositioner vedrørende gavegivelse m.v. inden dispositionen foretages.

Du skal være velkommen til at kontakte Alliance Advokater Hørsholm ApS herom på 45 79 21 11. Fast pris kan aftales for udfærdigelse af dokumenter, herunder familiegældsbreve, gavebreve, ægtepagter m.v

Satser for 2015:

Venligst se Gaver og beskatning satser 2015 for seneste opdaterede takster.

TILBAGE

KONTAKT

Alliance Advokater
Hørsholm ApS

Hovedgaden 47
2970 Hørsholm
CVR. 2938 7842

(+45) 4579 2111
mail@alliance2970.dk

Alliance Advokater Hørsholm - når nærvær er vigtigt