Nyt fra den lokale domstol

Tilbud om deltagelse i projekt Børn i Retten.

Projektet

Tilfældigt udvalgte familier tilbydes at deltage i projekt Børn i Retten.

I får tilbud om at deltage i et projekt, hvor I med professionel støtte får hjælp til at komme videre.

I har fællesbørn og bor ikke sammen. I har svært ved at blive enige og har bedt Retten om hjælp.

Retten kan afsige dom og give den ene af jer ret og den anden uret, men det løser desværre sjældent børnenes problem. Børn har brug for forældre, der er gode til at samarbejde.

Det er vores erfaring som børnesagkyndige, at de løsninger, forældrene selv aftaler sig frem til, oftest er mere holdbare og bedre for både børn og voksne.

Derfor vil vi gerne tilbyde jer hjælp til at indgå aftaler om børnene og det fremtidige samarbejde.

Hvordan foregår det? 

Hvis I siger ja til at deltage, vil I indenfor kort tid blive kontaktet af en medarbejder ved projektet. I kan til enhver tid trække jeres samtykke tilbage.

To børnesagkyndige psykologer vil blive tilknyttet jeres sag og hjælpe jer gennem processen. På det første møde tilrettelægger I sammen med psykologerne det videre forløb.

Samtalerne vil foregå i lokaler uden for Retten. Jeres advokater deltager ikke i møderne.

Projektet skal evalueres. I får tilsendt spørgeskemaer, som I skal svare på.

Hvad med børnene?

Hvis vi sammen med jer finder det hensigtsmæssigt at inddrage barnet/børnene på den ene eller anden måde, vil vi gøre det, men altid i et samarbejde med jer.

Koster det noget?

Tilbuddet er gratis for jer.

Hvilke informationer får Retten?

Der bliver ikke afrapporteret til Retten om indholdet af de samtaler, der finder sted i projektet. Retten får at vide, om I er blevet enige. Inden I indgår en aftale, vil I altid få mulighed for at drøfte aftalen med jeres advokat.

Hvis vi ikke bliver enige?

Hvis I fortsat er helt eller delvist uenige, kan sagen gå tilbage til Retten, der kan træffe afgørelse ved dom.

Kontakt

Psykologerne i Allerød
v/ psykolog Michael Storm
M.D. Madsensvej 1, 1. tv.
3450 Allerød
Mobil: 26 80 92 12
Email: kontakt@psykologerneialleroed.dk

Et projekt i samarbejde mellem retterne i Hillerød, Lyngby og Helsingør, psykologerne i Allerød og Roskilde Universitet. Støttet af Egmontfonden.

 

TILBAGE

KONTAKT

Alliance Advokater
Hørsholm ApS

Hovedgaden 47
2970 Hørsholm
CVR. 2938 7842

(+45) 4579 2111
mail@alliance2970.dk

Tilbud om deltagelse i projekt Børn i Retten