Nye regler på boligområdet pr. 1.1.2015 – forenkling men pas på!

Pr. den 1.1.2015 er der trådt en ny ejendomsmæglerlov i kraft under navnet ”Lov om formidling af fast ejendom m.v.”.

Det skal siges, at der også tidligere er sket megen regulering på området, hvilket har bevirket, at forbrugerne I Danmark til sidst har haft vanskeligt ved at overskue de komplekse regler og de mange oplysninger, man modtog, som køber af en fast ejendom.

Som international boligadvokat er det interessant at se de nationale forskelle ved omsætning af fast ejendom. Købere, ved handel af bolig i eksempelvis Italien, modtager kun en brøkdel af de informationer, som en dansk køber overdænges med i en dansk standard ejendomshandel.

Formålet med den nye danske lov er således også at forbedre forbrugerbeskyttelsen ved at forenkle sagsgangen, og tillige, overfor ejendomsmæglerne, at lette disse for nogle af de tunge administrative byrder under handlens forløb. Derved er det lovens hensigt at skabe et mere effektivt og gennemsigtigt boligmarked for parterne.

En aftale om køb af fast ejendom vil dog fortsat være en kompleks aftale, der indeholder mange væsentlige økonomiske og juridiske problemstillinger, særligt da køb af hus eller lejlighed ofte er en af de største investeringer man foretager sig som forbruger. Den nye lov betyder derfor ikke, at en forbruger, der skal købe eller sælge fast ejendom, nu kan rådes til at gøre det uden professionel rådgivning. Der vil være lidt færre oplysninger til køberne I salgsmaterialet efter årsskiftet.

Ejendomsmægleren er kun på sælgers side

Ejendomsmægleren er “sælgers mand”, men tidligere havde mægler samtidig pligt til at oplyse potentielle købere om bl.a. relevante forhold om ejendommen, herunder vedr. byggeteknisk gennemgang, beregning af brutto- og nettoudgift, finansiering af ejendommen m.v.

Købere har tidligere oplevet, at dette skabte tvivl om mæglerens rolle, således om han eller hun nu også varetog køberens interesser? Den nye lov medfører en opklaring heraf.

Det tydeliggøres derfor, efter den 1.1.2015, at mægler kun er sælgers mand. Mægler skal fortsat oplyse køber om forhold, der er relevante for handlen, men køber opfordres til at søge rådgivning hos en uvildig part.

Nye salgsopstillinger efter den 1.1.2015.

Salgsopstillingen er det dokument køber ofte mødes med under en indledende fremvisning af ejendommen. Dokumentet beskriver ejendommen med tekst og billeder og de første nøgletal oplyses.

Efter 1.1.2015 skal mæglerne ikke længere udarbejde finansieringsforslag I salgsopstillingen. Endvidere er det ikke længere en pligt men derimod frivilligt, om mæglerne vil beregne en brutto- og nettoudgift ud fra et standardfinansieringsforslag. Dette skyldes formentlig, at de fleste handler gennemføres som kontanthandler, hvor købers bank stiller garanti overfor sælger og køber drøfter derfor finansieringen med egen bank.

Mægler skal herudover ikke længere oplyse om “mæglerens særlige interesser” på forsiden af salgsopstillingen. Oplysninger om samarbejde med forsikringsselskaber, realkreditinstitutter, provisioner som mægler modtaget m.v. kan nu i stedet angives på mæglerens hjemmeside.

Detaljekravet til oplysning om ejendomsmæglerens honorar overfor sælgere lempes tillige, således at hver enkelt delydelse fra mæglers side ikke længere skal udspecificeres.

Den nye lov lemper også reglerne omkring varigheden af en formidlingsaftale således, at en aftale mellem mægler og sælger nu kan løbe tidsubegrænset, og ikke som tidligere med 6 måneders løbetid. Sælgere skal være opmærksomme på dette.

Endelig gives der I den nye lov bemyndigelse til erhvervs- og vækstministeren, til at fastsætte nærmere detailbestemmelser om andre salgsformer end de tidligere, herunder om ret til oplysning om afgivne bud, om registrering og adgang til indsigt i tilkendegivelser fra købere om interesse for at erhverve ejendommen til en anden pris end den udbudte skønnede kontantpris.

De nye regler herom skyldes inspiration fra vores nabolande, Norge og Sverige, hvor man har langvarige erfaringer med åbne budrunder m.v. Købere skal dog være varsomme med de åbne budrunder, i et opadgående eller nedadgående marked og gerne søge rådgivning herom inden budaftale indgås.

Loven vil blive fulgt op med bekendtgørelser indeholdende detailregler, og det vil derfor først senere være muligt at vurdere ændringernes fulde omfang og betydning.

Du skal være velkommen til at kontakte Alliance Advokater Hørsholm ApS for nærmere rådgivning i forbindelse med din bolighandel.

TILBAGE

KONTAKT

Alliance Advokater
Hørsholm ApS

Hovedgaden 47
2970 Hørsholm
CVR. 2938 7842

(+45) 4579 2111
mail@alliance2970.dk

Alliance Advokater Hørsholm - når nærvær er vigtigt