Hver anden dansker ønsker et testamente

 

Mere end hver anden dansker har skrevet testamente eller har til hensigt at gøre det. Det viser en national undersøgelse, der dog også noterer et skel mellem ønsket om at testamentere – og så rent faktisk at gøre det.

Over halvdelen af danskerne vil gerne skrive testamente og på den måde selv bestemme, hvad der kommer til at ske med den arv, de efterlader sig. Det viser en landsdækkende undersøgelse, som Analyse Danmark har foretaget i samarbejde med Det Gode Testamente. ”Det er særdeles positiv læsning, at så mange ønsker at skrive testamente. Det viser, at flere har fået øjnene op for fordelene ved selv at bestemme, hvem eller hvad deres penge og ejendele en dag skal overdrages til,” siger projektleder i Det Gode Testamente, Dorte Hee.

Ifølge undersøgelsen ønsker hele 54 procent af danskerne et testamente. Og flest svarer, at det er hensynet til deres børn og lysten til at give bestemte effekter videre til særlige arvinger, der motiverer. Alligevel viser undersøgelsen, at kun 19 procent har fået testamentet skrevet. De relativt få danske testamenter kan blandt andet forklares med utryghed ved at tage stilling til døden. Det mener antropolog og afdelingsleder hos Niras, Gertrud Øllgaard, der har været med til at undersøge danskernes tanker om testamentering:

”Mange føler, at de ved at undlade at testamentere, opretholder en form for naturlig balance, hvor fordelingen af arven sker, som samfundet har tænkt det. På den måde føler de også, at de undgår, at pårørende efterfølgende bliver sure over fordelingen. Mange bryder sig heller ikke om at se døden i øjnene. Flere beskriver endda en følelse af at bringe døden tættere på, fordi det nu bliver et spørgsmål om, når jeg dør og ikke hvis jeg dør,” fortæller hun.

Gertrud Øllgaard gør dog opmærksom på, at den store andel af danskere, der ifølge Analyse Danmarks resultater er positivt stemt over for at skrive testamente, kan være tegn på et opbrud i danskernes indstilling til at testamentere. Og hos Det Gode Testamente giver udviklingen anledning til en opfordring:

”Der er kommet fokus på arv som relevant emne og på baggrund af analyseresultaterne vil vi gerne opfordre til at følge de gode intentioner op med handling. Vores oplevelse er, at det skaber ro og balance i tilværelsen at få skrevet et personligt testamente, der afspejler ens hjertesager og det ønsker vi at hjælpe med. Uden et testamente er det arveloven, der dikterer arvefordelingen og så er man altså uden indflydelse,” siger Dorte Hee.

 


Foreningen Alliance Advokater har stor erfaring med udfærdigelse af testamenter og arveretlige dispositioner og kender ikke kun praksis, men også de mange forskellige faldgrupper, der kan opstå.

Har du brug for rådgivning om testamentering og arveregler står Alliance Advokater Hørsholm klar til at hjælpe dig med at tage stilling til alle relevante områder for netop din situation. Alle kunder med eksisterende testamenter tilbydes derudover en gratis gennemgang for at sikre, at testamentet stadig er i overensstemmelse med kundens ønsker og oprindelige intention.

Telefon: +45 45 79 21 11
E-mail: mail@alliance2970.dk


Om undersøgelsen:

Undersøgelsen er foretaget af Analyse Danmark i perioden fra den 17-24. april 2018 blandt 1.077 18+ årige danskere. Data er vægtet på køn, alder og region i henhold til Danmarks Statistiks fordelinger.

 

 

TILBAGE

KONTAKT

Alliance Advokater
Hørsholm ApS

Hovedgaden 47, 2.
2970 Hørsholm
CVR. 2938 7842

Telefonisk åbningstid
Mandag-torsdag: 09:00 -15:00
Fredag: 09:00 -12:00
Møder kan afholdes
uden for telefonisk åbningstid.

E-mail tjekkes dagligt.

(+45) 4579 2111
rec@alliance2970.dk