De sidste ændringer i selskabsloven er trådt i kraft

Mere tid til kreditorerne

Kreditorernes anmeldelsesperiode ved bl.a. fusioner og spaltninger udløber nu 4 uger efter Erhvervsstyrelsens offentliggørelse af den påtænkte transaktion. Tidligere løb 4 ugers fristen fra det tidspunkt, hvor fusionen eller spaltningen osv. var besluttet.Det betyder bl.a. at kreditorerne nu har længere tid at gøre krav gældende, og at det nu muligt at foretage en “straksomdannelse” af et andelsselskab til et aktieselskab.

Det betyder at kreditorerne nu har længere tid at gøre krav gældende.

Fra ApS til A/S på få minutter

Det er nu muligt at foretage en “straksomdannelse” af et andelsselskab til et aktieselskab. Det er en ny og meget smidigere online omdannelsesproces, som gør det muligt.

TILBAGE

KONTAKT

Alliance Advokater
Hørsholm ApS

Hovedgaden 47
2970 Hørsholm
CVR. 2938 7842

(+45) 4579 2111
mail@alliance2970.dk